Χαιρετισμος Προεδρου

Η Τουριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αμμοχώστου  προχώρησε στη δημιουργία αυτής της διαδικτυακής πύλης  γνωρίζοντας την ανάγκη  του επιχειρηματία της Επαρχίας μας, για υπεύθυνη και αξιόπιστη ενημέρωση. Στόχος μας είναι όπως ο παρών ιστοχώρος συμβάλει στην κοινή προσπάθεια όλων μας  για πρόοδο και ανάπτυξη της Επαρχίας μας.

Θεωρούμε δεδομένο ότι η διαδικτυακή αυτή  πύλη θα προσδώσει νέα δυναμική στις υπηρεσίες  που προσφέρει ο οργανισμός προς τα μέλη του,  αλλά και θα συνδράμει στην προσπάθεια για ανάδειξη κοινών θέσεων και απόψεων μεταξύ των επιχειρηματιών της Επαρχίας μας.

Φίλες και φίλοι,
Αγαπητά μέλη της Τουριστικής Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας Αμμοχώστου
καλή περιδιάβαση να έχετε και να θυμάστε ότι ο αγώνας για την πρόοδο και ανάπτυξη στην Επαρχία μας,  απαιτεί ομοψυχία, θυσίες και πνεύμα συναντίληψης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Πέτρος Πέτρου
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής
Τουριστικής Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας Αμμοχώστου