Εγγραφή στην ενημέρωση από το Σ.Ι.Κ.Α.Α.
    1. Η συλλογή και η κοινοποίηση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων υπόκειται στις διατάξεις των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001-2012 της Κυπριακής Δημοκρατίας.