Αποστολη και Στοχοι της Τουριστικης Εμπορικης Βιομηχανικης Εταιρειας Αμμοχωστου

 • Η εκπροσώπηση του επιχειρηματικού κόσμου της Επαρχίας Αμμοχώστου στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
 • Η περαιτέρω ανάπτυξη και η προώθηση του εμπορίου, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και γενικά κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου.
 • Η παρακολούθηση και μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την κατεχόμενη Επαρχία Αμμοχώστου.
 • Η παροχή στήριξης ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις εταιρείες-μέλη του οργανισμού.
 • Η παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε ενδιαφερόμενους επενδυτές για μεγάλα έργα ανάπτυξης.
 • Η μελέτη, παρακολούθηση και συζήτηση των κρατικών προϋπολογισμών που αφορούν ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Επαρχία Αμμοχώστου.
 • Η συμμετοχή στην προσπάθεια εξασφάλισης Ευρωπαϊκών ή άλλων κονδυλίων.
 • Η σύναψη σχέσεων με επαγγελματικούς συνδέσμους ή εμποροοικονομικούς φορείς του εξωτερικού.

H ίδρυση της ΤΕΒΕΑ, βασίστηκε στη λογική ότι η ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου ως υπαρκτή οικονομία που είναι, δικαιούται να εκπροσωπείται αυτούσια στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και όχι να εκπροσωπείται από πρόσωπα που ούτε διαμένουν, ούτε επιχειρούν στην Επαρχία μας.

Στην ιδρυτική διακήρυξη της ΤΕΒΕΑ τέθεικαν οι πιο κάτω βασικοί στόχοι:

 1. Η απελευθέρωση της πόλης, της Επαρχίας Αμμοχώστου αλλά και ολόκληρης της Κύπρου.
 2. Μεταφορά στην Επαρχία Αμμοχώστου, όλων των κρατικών υπηρεσιών και φορέων της Αμμοχώστου όπως η Επαρχιακή Διοίκηση, το Δικαστήριο, το Κτηματολόγιο, η Πολεοδομία και όλες γενικά οι κρατικές υπηρεσίες της Επαρχίας μέχρι την απελευθέρωση της Μητρόπολης της Επαρχίας.
 3. Προάσπιση των συμφερόντων της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου έναντι της άνισης μεταχείρισης που τυγχάνει συγκριτικά με τις άλλες Επαρχίες.
 4. Διεκδίκηση κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό αναπτύξεως κατ’ αναλογία της προσφοράς της Επαρχίας Αμμοχώστου στο ΑΕΠ.
 5. Δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Αμμοχώστου για την διεκδίκηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προώθηση του Τουρισμού, του Εμπορίου, της Βιομηχανίας, των Υπηρεσιών και γενικά κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Επαρχίας Αμμοχώστου που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της.