Νεα T.E.B.E.A. & Εταιρειων/Μελων

Ανακοινωση ΤΕΒΕΑ για γηπεδο γκολφ στο Καβο Γκρεκο

the_dunes_course_desk

Σε ότι αφορά χθεσινά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η η Έκθεση Δέουσας Εκτίμησης
Επιπτώσεων στις Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου Natura 2000, Τόπος Κοινοτικής
Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Κάβο
Γκρέκο, για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ στην Επαρχία Αμμοχώστου είναι αρνητική
καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως βρεθούν οι τρόποι και οι λύσεις ώστε το
έργο να προχωρήσει.

Καλούμε την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή όπως προτείνει τα κατάλληλα μέτρα ούτως
ώστε να βρεθεί ο τρόπος να προχωρήσει ένα τόσο σημαντικό έργο για την Επαρχία μας και
παράλληλα να προστατευθεί και το περιβάλλον.

Ως ΤΕΒΕΑ θεωρούμε ότι τέτοια έργα θα αποτελέσουν παράγοντα σημαντικής
κοινωνικοοικονομικής αλλά και πολιτιστικής αναβάθμισης στο προϊόν της περιοχής, κάτι το
οποίο διαπιστώνεται στη Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, όπως
αυτή έχει κατατεθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος τον Απρίλιο του 2018.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η υλοποίηση τέτοιων έργων καίριας σημασίας για την επαρχία
Αμμοχώστου, τα οποία θα ανοίξουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και θα
συνεισφέρουν στο οικονομικό προϊόν, πρέπει αναμφίβολα να ενθαρρύνονται. Σε
περίπτωση, μάλιστα, εντοπισμού αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τότε η αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή, οφείλει να προχωρήσει προς την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων,
ούτως ώστε αφενός να προστατεύεται το προστατευόμενο περιβάλλον της περιοχής, και
αφετέρου να δημιουργούνται έργα βιώσιμης ανάπτυξης.

Εξάλλου, στις 15 Ιανουαρίου 2019, κατά την παρουσίαση του έργου της μαρίνας
Παραλιμνίου, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, τόνισε, μεταξύ
άλλων, τη σημασία του έργου της δημιουργίας γηπέδου γκολφ στο Κάβο Γκρέκο, λέγοντας
κατά λέξη ότι «για το υπό εξέταση γήπεδο γκολφ – καταβάλλουμε προσπάθειες για να
δούμε πώς μπορούν να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα που αναφύονται λόγω τηςπεριοχής που έχει κηρυχθεί ως δασική έκταση, αλλά με έναν ανασχεδιασμό ελπίζω ότι θα
ξεπεραστούν τα προβλήματα».

Το ΤΕΒΕΑ καλεί την Κυβέρνηση να βρει εναλλακτικούς τρόπους για προώθηση υλοποίησης
του έργου και να μην παραμείνει στα χαρτιά ακόμη ένα έργο που θα προσέφερε σημαντική
αναζωογόνηση στην ημικατεχόμενη επαρχία Αμμοχώστου.

T.E.B.E.A.